Χριστίνα Χριστοφάκη
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σαρωνικού - Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Για έναν καλύτερο Δήμο, για εμάς και τα παιδιά μας

9ο Δημοτικό Συμβούλιο 29-4-2014

No Comments »

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. 9 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ.8897   ΠΡΟΣ Τον Δημοτικό Σύμβουλο ……………………………………………………………… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 29η Απριλίου του έτους 2014, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 15:00  με μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:     Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων,…

Read More

8ο Δημοτικό Συμβούλιο 17-4-2014

No Comments »

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. 8 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. 8194   ΠΡΟΣ Τον Δημοτικό Σύμβουλο ……………………………………………………………… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ( Ο λόγος του κατεπείγοντος είναι ότι έχουν προκύψει  θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα ,  καθώς σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του…

Read More

7ο Δημοτικό Συμβούλιο 11-4-2014

No Comments »

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. 7 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. 7479   ΠΡΟΣ Τον Δημοτικό Σύμβουλο ……………………………………………………………… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 11η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Απολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2013. Εισηγητής: Δήμαρχος –…

Read More

6ο Δημοτικό Συμβούλιο 3-4-2014

No Comments »

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. 6 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. 6843   ΠΡΟΣ Τον Δημοτικό Σύμβουλο ……………………………………………………………… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 3η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης και είσπραξης τέλους χρήσης ιδιοκτητών τροχόσπιτων, που…

Read More

5ο Δημοτικό Συμβούλιο 27-3-2014

No Comments »

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. 5 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. 6413   ΠΡΟΣ Τον Δημοτικό Σύμβουλο ……………………………………………………………… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 27η  MΑΡΤΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού οικ. έτους…

Read More